Skip navigation

Önellenőrző feladatok

Feleljen az alábbi kérdésekre!

  1. Kik tartoznak hazánkban a sajátos nevelési igényű gyermekek közé?
  2. Értelmezze a fogyatékos személy fogalmát!
  3. Mi a különbség az integrált és az inkluzív óvodai nevelés között?
  4. Milyen jellemzői vannak az inklúziónak az óvodai nevelésben?

Döntse el, hogy igazak-e az alábbi állítások!

A 2011. évi köznevelési törvény szerint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nem tartoznak a különleges gondozást igénylő gyermekek közé. 

Az integráció a nevelésben és a pedagógiában a fogyatékkal élő és az ép egyének közös élet- és tanulási térben végbemenő együttnevelését, oktatását és képzését jelenti.  

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel rendelkező gyermekek sajátos nevelési igényűek. 

Enable JavaScript

Egészítse ki az alábbi a mondatokat a megfelelő szavakkal!

A az együttnevelés legegyszerűbb változatát jelenti. Ebben az esetben a sajátos nevelési igényű és az ép gyermekek közös épületben vannak, de gyakorlatilag semmilyen kapcsolat nincs közöttük.

A az integrált nevelés ellentéte, a sajátos nevelési igényű gyermek külön gyógypedagógiai intézményben történő nevelésére, oktatására vonatkozik.

Enable JavaScript

Válassza ki a helyes választ!

Kérdés

Melyik állítás igaz a szociális integrációra?

Az ép és a SNI-s gyermekek 

Válaszok

a nap teljes szakaszában együtt vannak az óvodában.

egy épületben, de külön óvodai csoportban vannak.

csak bizonyos óvodai foglalkozások idején vannak együtt.

csak az óvodai foglalkozásokon vannak elkülönítve.

Visszajelzés