Skip navigation

Összefoglalás

Ebben a fejezetben ismeretet szerezhetett a tárgykörre vonatkozó főbb törvényekről, rendeletekről, alapdokumentumokról, a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szabályairól a 2011. évi köznevelési törvény tükrében. Megismerhette az együttnevelés személyi és tárgyi feltételeit.

A lecke feldolgozását követően, mielőtt a következő fejezetre áttérne, ellenőrizze tudását az önellenőrző kérdések és feladatok megoldásával. Amennyiben szükséges térjen vissza azokhoz az anyagrészekhez, amelyekkel kapcsolatban az ismeretei még hiányosak.