Skip navigation

10.1. Szakirodalom, kézikönyvek

A következő oldalakon fontos szakirodalmakat, kézikönyveket ajánlunk. A hallgatók ezeket a könyveket átlapozva jól használható ötletekkel, feladatokkal gazdagíthatják és tehetik változatosabbá a foglalkozásaikat. A tananyagban nem célunk minden szakirodalom megadása, a hallgató saját érdeklődési körének és tanulmányainak megfelelően bővítse a gyűjteményt!

Andrea Christiansen (2014): Az írás-olvasási és számolási zavarok kezelése. Saxum Kiadó, Budapest.

 

 Gereben Ferencné (1982): A logopédiai munka módszertani kérdései. Tankönyvkiadó, Budapest.

Hirschberg Jenő, Hacki Tamás és Mészáros Krisztina (szerk. 2013): Foniátria és társtudományok. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Marosits Istvánné (2011): Testvérbetűk. Logopédia Kiadó, Budapest.

Pléh Csaba (2013): A lélek és a nyelv. Pont Kiadó, Budapest.

Radicsné Szerencsés Terézia (2008): Minőségi munka a tanítási órákon. Módszerek a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez. APC - Stúdió, Gyula.

Salné Lengyel Mária (2004, szerk.): Logopédia. Sulinova, Pilisborosjenő.

Schmidtné Balás Eszter (2004): Képes könyv a dadogásról. Közhasznú Alapítvány a dadogókért, Budapest.

Tóth Erika Katalin (2014): Ez a beszéd! Beszédhibák javítása gyermek- és felnőttkorban. Saxum Kiadó Kft, Budapest.