Skip navigation

8.9. Önálló tanítás

A hallgató mikro- és önálló tanítására a gyakorlatvezető útmutatásának megfelelően köteles felkészülni, arra részletes óratervezetet írni a megadott formátumnak megfelelően. A hallgatónak a tanítási tervezeteket a gyakorlatvezető logopédus által meghatározott időpontig be kell mutatnia, legkésőbb a tervezett foglalkozás előtt 2 nappal. A gyakorlatvezető által nem javított tervezetből a hallgató nem taníthat.

Hallgatói tanítás