Skip navigation

Irodalomjegyzék

Balogh Péterné: Az olvasási képesség fejlesztése számítógéppel. Elektronikus elérhetőség: http://www.varazsbetu.hu/cikk/baloghdora.htm Letöltés ideje: 2015. január 12.

Bicsákné Némethy Terézia: A számítógép alkalmazása a gyógypedagógiai ellátásban – Esettanulmányok.

Elektronikus letöltés: http://gyite.barczi.elte.hu/dokumentumok/cikkek/BNT_1.pdf Letöltés ideje: 2015. február 20.

Jakabosné Kovács Judit (2009): Kerekítő. Ölbeli játékok, mondókák. Naphegy Kiadó Kft, Budapest. Elektronikus elérhetőség: http://www.kerekito.hu/images/stories/kerekito_bemutato.pdf Letöltés ideje: 2015. február 12.

Meixner Ildikó (2004): Játékház. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Elektronikus elérhetőség: http://flipbook.ntk.hu/index.php?r=flipbook/openFlipbook&id=29 Letöltés ideje: 2015. február 12.

Kuncz Eszter (2007): A Meixner-féle szókincs-, szótanulás-vizsgálat bemutatása, alkalmazásának lehetőségei. Fogyatékos személyek esélyegyenlőségéért Közalapítvány, Budapest. Elektronikus elérhetőség: http://fszk.hu/wp-content/uploads/kuncz_meixner_teljes.pdf Letöltés ideje: 2015. február 15.

Salné (szerk. 2004): Logopédia. Sulinova, Pilisborosjenő. Elektronikus letöltés: http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/logopedia_w2.pdf) Letöltés ideje: 2015. január 25.

Szabóné Vékony Andrea: Az informatika alkalmazása a logopédiai gyakorlatban. Elektronikus letöltés: http://gyite.barczi.elte.hu/dokumentumok/dolgozatok/SzVA_segedlet.pdf Letöltés ideje: 2015. február 20.

Ványi Ágnes és Róth Márta (2008): Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Budapest. Elektronikus elérhetőség: http://tanitonline.hu/uploads/638/eszkoz_beszedfogyatekos.pdf Letöltés ideje: 2015. október 24.

Vargáné Mező Lilla (2008, szerk.): Fókuszban az egyén. Hogyan készítsünk egyéni fejlesztési tervet? Fogyatékos személyek esélyegyenlőségéért Közalapítvány, Budapest. Elektronikus elérhetőség: http://fszk.hu/wp-content/uploads/Fokuszban.pdf Letöltés ideje: 2015. január 12.