Skip navigation

Összefoglalás

A hallgatók megismerhették, hogy milyen ismereteket sajátítanak el a logopédussá válás folyamatában. A lecke alapján megtudhatták, hogy milyen elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a terepgyakorlatokra érkezve, ez alapján mit várhat el tőlük a gyakorlatvezető logopédusuk.

Feltételezzük, hogy a lecke fejezeteit a számozás sorrendjében dolgozta fel, és a külső hivatkozásokat is elolvasta, használta a lecke végén található irodalomjegyzéket. Válaszoljon a lecke végén található önellenőrző kérdésekre és végezze el a feladatokat! Ha szükséges, térjen vissza arra a fejezetre, amellyel kapcsolatban a tudása még bizonytalan vagy hiányos! Végezze el az önellenőrzést a tesztkérdésekkel!