Skip navigation

4.5. Logopédus-jelölt

A hallgató a gyakorlati oktatóján keresztül kap információt terepgyakorlatának helyszínéről, a gyakorlatvezetőjének személyéről. A kapott információk alapján a gyakorlat alatt kapcsolatot tart a gyakorlatvezetőjével és gyakorlati oktatójával.

A hallgató köteles tájékozódni a gyakorlati kurzusok tematikájáról és követelményeiről. Köteles megjelenni a gyakorlatokon és a hozzájuk kapcsolódó konzultációkon. Gyakorlatról hiányozni csak betegség esetén, orvosi igazolással lehet, az adott alkalmat pótolni kell. A hallgató köteles betartani a Partnerintézmény házirendjét, valamint a tőle elvárt viselkedési normákat.

A nappali tagozatos hallgatók az egyéni, a levelező tagozatos hallgatók minden kurzusukra a Jelentkezési lap formanyomtatványon jelentkezhetnek. A hallgató a nyomtatványon megjelöl két, általa választott intézményt, ahol gyakorlatát szeretné tölteni. Az intézménnyel az Intézet gyakorlati oktatója veszi fel a kapcsolatot.

A hallgató a szemeszter végén a Gyakorlati és hospitálási napló leadásával zárja a kurzust.