Skip navigation

Önellenőrző kérdések

Kérdés

  1. Mi a gyakorlat és a szakmai gyakorlat közötti különbség?
  2. A szegedi gyógypedagógus képzésben hány óra terepgyakorlatot teljesít a hallgató a 8 féléves képzés során?

Feladat

  1. Olvassa el a szegedi gyógypedagógus képzést bemutató cikket! Sorolja fel, hogy a képzés hány ponton kapcsolódik a terepmunkához, szakmai gyakorlati tudáshoz! 
  2. képzési és kimeneti követelmények alapján hasonlítsa össze, hogy mi a hasonlóság a közoktatási és klinikai/egyéb munkaterületen dolgozó gyógypedagógusok kompetenciái között!
  3. Tanulmányozza, hogy a cikk alapján milyen személyiségjegyekkel rendelkezik a gyógypedagógus!