Skip navigation

5.6.2. A gyakorlat tartalma

A gyakorlat fő szempontja a széleskörű gyógypedagógiai, logopédiai tapasztalatszerzés. Tartalma a szakiránynak megfelelő gyógypedagógiai, logopédiai tevékenységek végzése a hatályos jogszabályi környezetnek és a szakmai elvárásoknak megfelelően. A gyógypedagógus jelöltek aktívan bekapcsolódnak a Partnerintézmény mindennapi életébe. A helyi lehetőségeket és feladatokat figyelembe véve törekednek a korszerű gyógypedagógiai, logopédiai szemléletnek megfelelő tevékenységek ellátására a gyakorlatvezető szakmai útmutatásai alapján, egyre nagyobb önállósággal.

 

Törekednek a fejlesztés, nevelés, oktatás, gyógypedagógiai, logopédiai kísérés, prevenció és terápia, tanácsadás ismereteinek alkalmazására. Feladatuk a terápiás foglalkozások és a tanítási órák tervezése, szervezése, vezetése, a tanulás irányítása és értékelése, általános és specifikus módszerek, eszközök alkalmazása. Az egyéni és csoportos foglalkozások során az egyéni korrekciós módszerek alkalmazása, a különböző nevelési szituációk megoldása, a szociális kompetenciák alakítása. Részvétel a szakmai csoportok munkájában, együttműködés az intézmény más szakembereivel, kapcsolatteremtés és kapcsolattartás a szülőkkel.

 

A hallgató feladatai közé tartozik a logopédiai diagnosztikai tevékenység, tájékozódás a beszédhibás, beszédzavaros személyek gyógypedagógiai intézményrendszerének felépítésében, az intézményi ellátás jogszabályozásában a pedagógiai szakszolgálat tevékenységeiben, adminisztratív teendők megismerése. Kötelező a részvétel az intézmény által nyújtott terápiás órákon kívüli és szabadidős programjain. A hallgató tájékozódik a civil kezdeményezésekben: a Partnerintézménnyel kapcsolatban álló egyesületek, alapítványok céljainak, tevékenységeinek megismerése.