Skip navigation

5.3.2. A gyakorlat tartalma

A gyakorlat során a hallgatók megismerik és elemzik az intézmény helyi szervezeti és pedagógiai dokumentumait, áttekintik a gyermekek pedagógiai, logopédiai dokumentációját. Megfigyelik a logopédus bemutató óráit, majd elemzik a megadott szempontok alapján (gyakorlatvezető logopédus tevékenysége, csoport-, ill. egyéni munka, a kliensek beszédsajátosságai stb.). Gyógypedagógiai jellemzést készítenek egy kiválasztott kliensről. Megfigyelik és elemzik a tanulási folyamat irányítását és értékelését, az általános és specifikus módszereket és eszközöket. A hallgatók önálló tanítási óráikat részletesen megtervezik és levezetik, elkészítik a szükséges eszközöket, elemzik a foglalkozás tervezetét és a foglalkozásokat. A hallgatók a gyakorlatot folyamatosan dokumentálják, pedagógiai naplót vezetnek, megfigyelik a szakemberekkel és a szülőkkel való kapcsolattartást.