Skip navigation

5.6.6. A gyakorlati dokumentáció

A gyakorlat teljesítéséhez portfólió elkészítése és beadása szükséges, mely az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

 

Gyakorlati és hospitálási napló megnyitása

A hallgató a hospitálási naplóját a Gyakorlati és hospitálási napló megnyitása dokumentummal nyitja meg, mely tartalmazza a gyakorlóhely és gyakorlatvezetőhöz kapcsolódó fontos adatokat.

 

Hospitálási napló

A hallgató által megfigyelt órák jegyzeteit, továbbá az Útmutatóban megadott vázlatpontok szerinti feljegyzésekkel.

 

Tanítási tervezet, Zárófoglalkozás tanítási tervezete

A hallgató által készített részletes tervezet, mely tartalmazza az általa tartandó óra minden lépésére vonatkozó információit. A Zárófoglalkozásra készített tanítási tervezetet 3 nyomtatott példányban kell bemutatni a Zárófoglalkozásra.

 

Esetismertetés egyéni fejlesztési tervvel

Egy gyermekről készített Esetismertetés a megadott szempontok alapján, kiemelten elemezve a beszéd és kommunikáció területét. Ennek részeként a hallgató logopédiai diagnosztikai eljárást folytat, melynek eredményeit szakszerűen elemez és összefoglalva megjelenít a véleményben. A vizsgálat dokumentációja a vélemény mellékletét képezi. Elvárás, hogy a hallgató legyen képes a gyógypedagógiai, logopédiai terminológia szakszerű alkalmazására.

A hallgató az Esetismertetés alapján egyéni fejlesztési tervet készít legalább három hónapos időszakra az intézményben szokásos formában.

 

Önreflexió

Az egyik megtartott óráról írásos önreflexió készítése minimum 5000 karakterben az Útmutatóban meghatározott szempontok alapján, mely megalapozza a Zárófoglalkozáson történő szóbeli önreflexió részletességét.

 

A gyakorló intézmény és a csoport bemutatása

A hallgató 15 diából álló, elsősorban képes prezentációt készít a gyakorló intézmény bemutatásával, melyet elektronikus adathordozón ad le. Az adathordozóra rá kell másolni a Szakterületi féléves gyakorlat portfóliójának teljes anyagát is. Az adathordozót a gyakorlat igazolásaként az Intézet archiválja.

 

A hallgató által vezetett foglalkozások jegyzéke

Egyoldalas dokumentum, melyen a gyakorlatvezető aláírásával igazolja a hallgatók által tartott foglalkozásokat a dátum, a foglalkozás típusának és anyagának feltüntetésével.

Igazolás, értékelés

Az Igazolás, értékelés a gyakorlatvezető által kitöltött, a partnerintézmény által hitelesített dokumentum, mely igazolja a hallgató részvételét a gyakorlaton és rövid írásos összefoglalója és értékelése a hallgató teljesítményének. A gyakorlat érdemjegyét is ezen tünteti fel az Intézet gyakorlati oktatója.

 

Gyógypedagógiai gyakorlatok értékelőlapja

Az Értékelőlap tartalmazza a gyakorlat értékelési szempontjait, melyet tízes skálán értékel a gyakorlatvezető és gyakorlati oktató. Összesített pontértéke adja az ötfokú gyakorlati jegy alapját.