Skip navigation

11.1.2. Mesterképzések

A mesterképzésben (magister, master; rövidítve: MA: Master of Arts, MSc: Master of Sciences) mesterfokozat és szakképzettség szerezhető. A mesterfokozat a második felsőfokú végzettségi szint. Mesterképzésre az vehető fel, aki legalább alapfokozatot és szakképzettséget vagy ezzel egyenértékű, a korábbi képzési rendszer szerinti főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget, illetve egyetemi szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelet vagy mesterfokozatot szerzett.

E képzés 2–4 féléves (kivéve a tanárképzést, amely akár 5 féléves is lehet). Az elvégzését követően ki lehet lépni a munkaerőpiacra, illetve jelentkezni lehet doktori képzésre, amely a tudományos fokozat megszerzésére készít fel.

Az alap- és a mesterfokozat, illetve a főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség megszerzését követően további szakirányú szakképzettség szerezhető. Ez a szakirányú továbbképzés a már megszerzett végzettségre és meghatározott szakképzettségre épülő, újabb végzettséget nem adó képzés, amely speciális szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél kiadásával zárul.

(Forrás: http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/a_magyar_felsooktatas/Kepzesi_szintek)

 

Gyógypedagógus alapdiplomával rendelkező személyek MA képzési lehetőségeit az alábbiakban foglaljuk össze:

-          Nyelv- és beszédfejlesztő tanári mesterszak

A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben a kisgyermekkortól a felnőttkorig a beszéd- és anyanyelvi kommunikációs készségek fejlesztésével kapcsolatos területen az egyéni és csoportos fejlesztési, nevelési, oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.

 

-          Gyógypedagógia mesterképzési szak (ELTE Bárczi Gusztáv GYK)

A szakember neve: okleveles gyógypedagógus

Választható szakirányok: Gyógypedagógiai terápia, Fogyatékos emberek társadalmi integrációja.

A képzés célja olyan gyógypedagógia-tanárok képzése, akik alkalmasak közép- és felsőfokon, valamint a felnőttoktatás különböző területein gyógypedagógiai ismeretek oktatására (pl. felsőoktatásban) továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.