Skip navigation

A logopédus kompetenciái

A logopédus hallgatók gyakorlati felkészítése szempontjából elengedhetetlen annak tisztázása, hogy mit sorolunk az alapszakon végzett logopédus kompetenciái közé és ezek mely tevékenységekben manifesztálódhatnak.

A logopédus szakemberek iránt a munkaerőpiacon nagy a kereslet. Sok területen hiányszakmaként tartják számon. A logopédusok iránti kereslet szerteágazó: a koragyermekkori intervenció intézményei, a közoktatási intézmények, a gyógypedagógiai módszertani központok, az egészségügy, a pedagógiai szakszolgálatok, valamint a kommunikációs területen (televízió, színház) egyaránt elhelyezkedési lehetőséget nyújtanak.

Az alapképzési szak képzési céljairól, az elsajátítandó szakmai kompetenciáról a Képzési és kimeneti követelményekben tájékozódhatunk. Eszerint a logopédia szakirányon képesek, illetve alkalmasak:

  • az orofaciális, fonációs, beszéd- és nyelvi zavarok és a specifikus tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) felismerésére, vizsgálatára, elkülönítésére (differenciáldiagnózisára);
  • a zavarnak megfelelő logopédiai (nyelv- és beszédterápiás) ismeretterjesztő, prevenciós, nevelési-oktatási, fejlesztési, kezelési és terápiás feladatok megtervezésére és végrehajtására (ellátására) a 3-18 éves korú népesség körében a közoktatás területén, oktatási-nevelési és a pedagógiai szakszolgálatok körébe tartozó intézményekben, együttműködve a nevelésben, ellátásban, gondozásban érintett partnerekkel;
  • alapfokú ismeretekkel rendelkeznek a logopédiai korai fejlesztés és az egészségügyi intézményekben megjelenő orofaciális, fonációs, beszéd- és nyelvi zavarokról, melyek lehetővé teszik a képzés második ciklusban való folytatását.

Schmidtné Balás Eszter szerint a terápiát végző szakembert a rugalmasság, nyitottság, figyelem, érdeklődés, tudatosság, spontaneitás, kreativitás és igényesség jellemzi (Schmidtné, 2004). A logopédus képes a tanítványtól érkező üzenetek pontos dekódolására és az így szerzett ismeretek alkalmazására a segítés szolgálatában. Ehhez őszinte érdeklődéssel, előítéletektől mentesen képes figyelni, érdeklődni. Fegyelmezett önkontroll jellemzi, a terápiában teljes személyiségével, hitelesen vesz részt. Munkáját, felkészültségét szakmai igényesség, szakszerűség jellemzi.

A témáról olvashat érdekességet a következő cikkben.