Skip navigation

1. lecke A gyógypedagógiai gyakorlat fogalma, rendszere, kompetenciák

Célkitűzés

A hallgató ismerje a gyógypedagógus fogalmát, tevékenységét és az elsajátítandó kompetenciákat. Ismerje meg a gyógypedagógiai gyakorlatok rendszerét a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógiai Kar Gyógypedagógus-képző Intézetének képzésében.

Tartalom

Ki a gyógypedagógus? A gyógypedagógus kompetenciái. A gyógypedagógiai gyakorlat. A gyógypedagógiai gyakorlatok rendszere.

Kulcsszavak: gyógypedagógus, kompetencia, gyakorlat

Tananyag

A lecke célja, hogy a hallgató megismerje a gyógypedagógus és a gyógypedagógiai gyakorlat fogalmát, rendszerét a szegedi gyógypedagógus képzésben.