Skip navigation

Összefoglalás

Ebben a leckében megismerhette a logopédiai gyakorlatok során használt legfontosabb dokumentumokat. Betekintést kapott ezek gyakorlati használatába.

Feltételezzük, hogy a lecke fejezeteit a számozás sorrendjében dolgozta fel, és a külső hivatkozásokat is elolvasta. Használta a lecke végén található irodalomjegyzéket.

Válaszoljon a lecke végén található önellenőrző kérdésekre és végezze el a feladatokat. Ha szükséges, térjen vissza arra a fejezetre, amellyel kapcsolatban a tudása még bizonytalan vagy hiányos. Végezze el az önellenőrzést a tesztkérdésekkel.