Skip navigation

A gyógypedagógiai gyakorlatok rendszere

A szegedi, 8 féléves gyógypedagógus képzés során a hallgatóknak szakirányonként hat gyógypedagógiai terepgyakorlat teljesítése kötelező. Az első terepgyakorlat megelőzi a szakirány választást, az utolsó féléves gyakorlat pedig már a munka világára készíti fel a hallgatókat.

 

Hospitálás egy általános iskolában

Gyógypedagógiai gyakorlat 1.

Csoportos gyakorlat a képzés első évfolyamán, mely során a hallgatók megismerkedhetnek az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet gyógypedagógus szakán választható szakirányok terepeivel, ezzel is segítve a szakirány választást.

 

Gyógypedagógiai gyakorlat 2-3.

Mikrocsoportos vagy egyéni gyakorlati forma, melyben a hallgatók a szakirányú elméleti tudásukra alapozva ismerkednek a szakmai munkával hospitálások, egyéni tanítások során és a gyakorlathoz szükséges dokumentációval.

 

Gyógypedagógiai gyakorlat 4.

Nappali tagozaton önkéntes, egyhetes gyakorlati forma, melynek helyszínét a hallgató önállóan jelöli meg és keresi fel érdeklődési körének és szakirányának megfelelően. A gyakorlat elvégzésére hosszabb, a nyarat is átölelő időszak áll a hallgatók rendelkezésére.

Levelező tagozaton a következő, Szakirányú összefüggő gyógypedagógiai gyakorlattal tömbösített, egyéni gyakorlat.

 

Szakirányú összefüggő gyógypedagógiai gyakorlat

Összefüggő gyakorlati forma, melyben a hallgatók megismerhetik a logopédiai munka hétköznapi folyamatát, betekintést nyernek a szakmai team működésébe.

 

Szakterületi féléves gyakorlat

Olyan egyéni gyakorlati forma, mely során a hallgatók elmélyítik elméleti tudásukat, aktív résztvevőként kapcsolódnak be a gyógypedagógiai munka teljes folyamatába. A gyakorlat végén portfóliót készítenek a gyakorlat tapasztalatait és dokumentumait összegezve.

 

Zárófoglalkozás

A hallgatók a Zárófoglalkozáson legalább kéttagú bizottság előtt bizonyítják, hogy a képzés során szerzett elméleti és gyakorlati tudásukat képesek összehangolni, képesek szakirányuknak megfelelő óra tervezésére, szervezésére, levezetésére és reflexióra.

A gyógypedagógiai gyakorlatok rendszerét mutatja a következő táblázat (Máténé, 2011 alapján).


A gyógypedagógiai gyakorlatok rendszere az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézetben