Skip navigation

Irodalomjegyzék

American Speech-Language-Hearing Association (2014): Code of Ethics. Elektronikus letöltés: http://www.asha.org/uploadedFiles/ET2010-00309.pdf Letöltés ideje: 2015. január 10.

Gereben Ferencné (2011): Etikai kódex. Elektronikus letöltés: http://www.magye-1972.hu/iratszekreny/83-dokumentumok/116-etikai-kodex Letöltés ideje: 2014. december 10.

Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége (2010): Logopédusok etikai kódexe. Elektronikus letöltés: http://www.mlszsz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=65 Letöltés ideje: 2015.március 16.

Nagyné dr. Réz Ilona és Mészáros Andrea (2012): A diagnosztikus protokollok egységes alkalmazásának koncepciója. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Elektronikus letöltés: file:///C:/Users/Oktato-4/Downloads/diagnosztikai_kezikonyv_1fejezet.pdf Letöltés ideje: 2014.november 10.

Szokolszky Ágnes (2004): A pszichológiai kutatások etikai kérdései. In: Kutatómunka a pszichológiában. Osiris, Budapest.174-190. o.