Skip navigation

4.1. Gyógypedagógus-képző Intézet

A Kar részéről a gyakorlatok szervezésével és a lebonyolításával kapcsolatos teendőket a képzésért felelős Gyógypedagógus-képző Intézet végzi” (Máténé, 2011). Az Intézet gyakorlati oktatói által összeállított kurzuskövetelményekben meghatározott szempontoknak megfelelően az Intézet gyakorlati oktatói és hallgatói felkérése alapján a SZTE JGYPK dékánja Együttműködési megállapodást köt a Partnerintézményekkel. Az Intézet vállalja, hogy a szakvizsgázott mentorok belépéséig segítséget nyújt a gyakorlatvezetők módszertani felkészítésében. Az Intézet továbbá vállalja, hogy képzési típusonként kötött szerződésben foglaltak alapján a gyakorlatvezetőnek térítést fizet.

Szegedi Tudományegyetem JGYPK

Gyógypedagógus-képző Intézet épülete