Skip navigation

5.4. Gyógypedagógiai gyakorlat 4. logopédia szakirányon

Nappali tagozaton a Gyógypedagógiai gyakorlat 4. önkéntes gyakorlati forma, melynek helyszínét a hallgató választja. A gyakorlat a logopédiai tevékenységek széles spektrumán teljesíthető, mely teret enged a hallgató személyes érdeklődési körének. A gyakorlat megvalósítására bővített időkeret áll a hallgató rendelkezésére. E gyakorlat keretei között a hallgató a logopédiai munka bármely területén kipróbálhatja és bővítheti megszerzett elméleti és gyakorlati tudását. 

 

Levelező tagozaton a Gyógypedagógiai gyakorlat 4. és a Szakirányú összefüggő gyógypedagógiai gyakorlatot tömbösített formában, egy intézményben egy időszakban teljesítik a hallgatók a Jelentkezési lapon feltüntetett intézmények egyikében.

 

Gyakorlati óra