Skip navigation

A gyógypedagógus kompetenciái

A pedagógiai kompetenciák a tudás, nézetek és gyakorlati készségek összessége, melynek következtében hatékony és sikeres munkavégzés jöhet létre. A gyakorlati pedagógiai tudást a pedagógusok önmaguk alakítják ki, ezáltal válnak képessé a pedagógiai problémák felismerésére, meghatározására és megoldására (Falus, 2006).

Mezeiné Isépy Mária (2001) szerint „a gyógypedagógus kompetenciája a speciális nevelési szükségletek, életvezetési problémák átfogó felméréséből adódó gyógypedagógiai feladatok meghatározása és ellátása” (a Gyógypedagógiai lexikon szócikke alapján).

Az alapképzési szakok képzési és kimeneti követelményeit meghatározó OM rendelet (2006) alapján „a képzés célja olyan gyógypedagógusok képzése, akik a gyógypedagógia és a határtudományai korszerű elméleti és módszertani ismereteinek a gyógypedagógiai tevékenységekhez szükséges képességeknek, valamint a szakterületi és gyakorlati ismereteknek a birtokában képesek segítséget nyújtani a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek képességeik fejlesztéséhez, funkciózavaraik (kognitív, szociális, szomatikus, érzékelési, észlelési, stb.) korrekciójához, illetve kompenzálásához, életviteli nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz, valamint környezetük rendezéséhez, társadalmi integrációjukhoz. Képesek továbbá választott szakirányukon a különböző fogyatékos, sérült, akadályozott népességcsoportok szakszerű segítésére, gyógypedagógiai fejlesztésére, nevelésére, oktatására, habilitációjára és rehabilitációjára” (15/2006. (IV. 3.) OM rendelet).

Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről bővebben itt olvashat.