Skip navigation

5.2. Gyógypedagógiai gyakorlat 2. logopédia szakirányon

A hallgatók a Gyógypedagógiai gyakorlat 2. gyakorlat keretében találkoznak először a szakirányú partnerintézményekkel, és az ott folyó munkával. Az Intézet gyakorlati oktatója a hallgatók munkáját személyesen is követi és segíti a terepen valamint az azt követő konzultációkon.

 

Nappali tagozaton mikrocsoportos gyakorlati forma (csoportonként 2-3 hallgató), melyben a hallgatók segítik egymást a gyakorlati munka megismerésében és a dokumentáció elkészítésében. A hallgatók a Partnerintézményekbe a gyakorlati oktató beosztása alapján érkeznek.

 

Levelező tagozaton a hallgatók a Jelentkezési lapon jelölhetnek 2 választott intézményt, melyekkel a gyakorlati oktató veszi fel a kapcsolatot. A hallgató abban az intézményben kezdheti meg a gyakorlatát az oktató visszajelzése után, ahol abban a szemeszterben tudják fogadni.