Skip navigation

5.6.3. Követelmények

Nappali és levelező tagozaton egyaránt a hallgató köteles az Útmutató tájékoztatót részletesen áttekinteni. az előírásokat betartani, az Intézet gyakorlati koordinátora által elkészített beosztás szerint végezni a gyakorlatot. Köteles a gyakorlat megkezdése előtt min. 1 tanítási héttel a kijelölt Partnerintézmény vezetőjénél telefonon vagy e-mailben jelentkezni, az első gyakorlati nap munkarendjét egyeztetni. A gyakorlat helyszínén köteles a Partnerintézmény házirendjét megismerni és betartani, a mentor kéréseit, szakmai útmutatásait követni. A gyakorlatról való távolmaradást igazolni, a hiányzást pótolni kell.

A hallgató a Zárófoglalkozás időpontját két héttel korábban e-mailben megküldi az Intézetnek, továbbá megjelenik az Intézet gyakorlati oktatója által vezetett szakmai konzultáción. A gyakorlatról készített portfóliót és a gyakorlatot igazoló dokumentumokat az Intézet vezetője által meghatározott időpontban az Oktatásszervezőnek leadja.

 

Tekintse meg a Szakterületi féléves gyakorlat Feladat- és időtervét nappali tagozaton!

Tekintse meg a Szakterületi féléves gyakorlat Feladat- és időtervét levelező tagozaton!

 

A gyakorlat során készített portfólió a következő elemeket tartalmazza:

  • A gyakorló intézmény és a csoport bemutatása CD-n, 15 diából álló prezentációval és a gyakorlat összes dokumentációjával.
  • Gyakorlati és hospitálási napló az Útmutatóban megadott vázlatpontok szerinti feljegyzésekkel.
  • A hallgató által vezetett foglalkozások jegyzéke.
  • Részletes tanítási tervezetek különböző típusú foglalkozásokról (nappali tagozaton 5 db, levelező tagozaton 3 db), melyből egy a Zárófoglalkozás tanítási tervezete.
  • 1 foglalkozásról készített írásbeli önreflexió minimum 5000 karakter terjedelemben.
  • Esetismertetés pedagógiai diagnosztikára épülő gyógypedagógiai véleménnyel, egyéni fejlesztési tervvel.
  • Az intézményben alkalmazott diagnosztikus és terápiás eljárások rövid ismertetése.

Óratervezetek dokumentum