Skip navigation

11.3.3 Meixner tanfolyamok

A Meixner Ildikó által kidolgozott dyslexia prevenciós és reedukációs módszer elmélete c. akkreditált pedagógus-továbbképző tanfolyam

A tanfolyam Meixner Ildikó dyslexia prevenciós és reedukációs módszerének részletes elméleti hátterét és gyakorlati alkalmazását ismerteti. A tanfolyam célja, hogy a továbbképzésen résztvevők legyenek képesek a dyslexia felismerésére, illetve a dyslexiás gyermekek fejlesztésére.

 Az olvasástanulás kezdete

 

A megkésett beszédfejlődés és a fejlődéses dysphasia terápiája Meixner-módszer szerint című pedagógus-továbbképzés

A továbbképzés célja:

A legújabb tudományos ismeretek felhasználásával egyszerűen, érthetően bemutatni a nyelvi készség kialakulását, fejlődését. A sérült beszédfunkciók vizsgálatának tesztelése, tüneteinek felismerése. A Meixner-féle beszédterápia főbb lépéseinek elsajátítása, eszköztárának részletes megismerése, az eszközök alkalmazása beszédzavarban szenvedő, különböző korú gyermekeknél.

 

Meixner Ildikó Játékház című tankönyvcsaládjának alkalmazására felkészítő tanfolyam

A tanfolyam keretében Meixner Ildikó dyslexia prevenciós módszerén alapuló 1. osztályos olvasókönyvcsaládja ismerhető meg a megértéshez és kreatív alkalmazáshoz szükséges elméleti háttérrel kiegészítve.

 

A Meixner Ildikó által kidolgozott dyslexia prevenciós és reedukációs módszer gyakorlata c. akkreditált pedagógus-továbbképző tanfolyam

A tanfolyam középpontjában a Meixner-féle dyslexia prevenciós és reedukációs módszer gyakorlati alkalmazása áll. A résztvevők képessé válnak a Meixner-módszertant alkotóan alkalmazni.

További érdekességek olvashatók a Meixner tanfolyamokról itt.