Skip navigation

5.3.4. A gyakorlat értékelése

A gyakorlat ötfokozatú gyakorlati jeggyel zárul, melyre a gyakorlatvezető tesz javaslatot és a gyakorlatot Igazoló és értékelőlapon rögzít. Minősítését az Értékelőtáblázat szempontjai szerinti pontozással támasztja alá. A gyakorlati jegy etr-ben való rögzítésének feltétele az előírt beadandó gyakorlati dokumentáció szakmai megfelelése és igényes formai kivitelezése, amit Intézetünk gyakorlati oktatója ellenőriz és minősíti az adott szempontok szerint.