Skip navigation

3.3. Az elméleti és gyakorlati képzés kapcsolódási pontjai a harmadik évfolyamon

A harmadik évfolyamos gyógypedagógus hallgatók már rendelkeznek az általános gyógypedagógiai ismeretekkel. A szakirány specifikus ismeretek bővítése mellett megkezdődnek a szakirányoknak megfelelő terepgyakorlatok.

 

Logopédia szakirány elméleti kurzusok:

-          centrális nyelvi és beszédzavarok,

-          beszédészlelés, beszédmegértés és zavaraik,

-          artikulációs zavarok és terápiájuk,

-          diszlexia és diszgráfia,

-          korai nyelv- és beszédfejlesztés,

-          a beszéd folyamatosságának zavarai,

-          orrhangzós beszéd.

 

Logopédia szakirány gyakorlati kurzusok:

-          logopédiai diagnosztikai ismeretek,

-          beszédtechnika módszertani ismeretek,

-          diszlexia és diszgráfia terápiája,

-          gyógypedagógiai gyakorlat 2;

-          gyógypedagógiai gyakorlat 3.

 

„A mikro-csoportos terepmunka során sem csak a gyakorlatvezető gyógypedagógussal találkoznak a jelöltek, hanem lehetőség van arra, hogy Intézetünk gyakorlati oktatóival együtt vegyenek részt a gyakorlatokon. Ez egyrészt garancia a facilitáló szemléletű, reflektív és konzultatív képzésre, másrészt arra, hogy közvetlen kontroll, kétirányú kapcsolat legyen az elmélet és a gyakorlat között. E kurzusok keretében történik az elmélet és a gyakorlat több szempontú harmonizálása (tantervek, általános és sérülés-specifikus metodika, módszerkombinációk, korrektív eljárások, általános és specifikus eszközök, pedagógiai diagnosztikai tevékenység, stb.) tudatos kiválasztása és alkalmazása, a kliensek egyéni szükségleteire és a gyógypedagógus-jelölt személyiségére szabott finomhangolása. Ennek során a gyakorlati oktatók és gyakorlatvezető gyógypedagógusok a szakmai támogatáson túl érzékenyen figyelik és támogatják a jelölt személyiségének és pedagógiai kommunikációjának erényeit” (Máténé, 2015).