Skip navigation

5.2.6. A gyakorlati dokumentáció

Gyakorlati és hospitálási napló megnyitása

A hallgató a hospitálási naplóját a Gyakorlati és hospitálási napló megnyitása dokumentummal nyitja meg, mely tartalmazza a gyakorlóhely és gyakorlatvezetőhöz kapcsolódó fontos adatokat.

 

Hospitálási napló

A gyakorlatvezető vagy hallgatótárs által tartott, a hallgató által megfigyelt órák jegyzeteit, továbbá a hospitáláshoz kapott egyéb szempontok által megfigyelt eseményeket tartalmazza.

 

Tanítási tervezet

A hallgató önálló tanításához készített tervezete, mely tartalmazza az általa tartandó óra minden lépésére vonatkozó információkat.

 

Pedagógiai jellemzés

Egy gyermekről készített rövid, pedagógiai szempontú jellemzés a megadott szempontok alapján. Elvárás, hogy a hallgató legyen képes a gyógypedagógiai, logopédiai terminológia szakszerű alkalmazására.

 

Önreflexió, reflexió

A Gyógypedagógiai gyakorlat 2. során írásban még nem kell készítenie a hallgatónak önreflexiót, de minden hallgatói tanítás után elvárás, hogy hallgatótársa és saját tanításával kapcsolatban rövid reflexiót legyen képes szóban megfogalmazni.

 

Igazolás, értékelés

Az Igazolás, értékelés a gyakorlatvezető által kitöltött, a partnerintézmény által hitelesített dokumentum, mely igazolja a hallgató részvételét a gyakorlaton, a hallgató teljesítményének rövid írásos összefoglalója és értékelése. Az Intézet gyakorlati oktatója a gyakorlat érdemjegyét is ezen tünteti fel

 

Gyógypedagógiai gyakorlatok értékelőlapja

Az Értékelőlap tartalmazza a gyakorlat értékelési szempontjait, melyen tízes skálán értékel a gyakorlatvezető és gyakorlati oktató. Összesített pontértéke adja az ötfokú gyakorlati jegy alapját.