Skip navigation

A logopédiai ellátás

A 15/2013 (II. 26.) EMMI rendelet szerint a logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang-, beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson. A logopédiai ellátás fogalma a korábbiakhoz képest új értelmezést kapott, mivel határozottan elkülönül a sajátos nevelési igényű beszédzavarral küzdő gyermekek, tanulók ellátása a logopédiai ellátástól. Az SNI ellátás keretében történő logopédiai ellátás nem szakszolgálati feladat, hanem az az utazó gyógypedagógus hálózat keretében történik.

Logopédiai munka a tükör előtt