Skip navigation

10. lecke Gyakorlati szakirodalmi ajánló

Célkitűzés

A hallgató ismerje meg a logopédiai munkában, a tervezés, a felkészülés, a foglalkozások során és a fejlesztés különböző területein használható legújabb szakirodalmat, kézikönyveket. A logopédus-jelölt szerezzen gyakorlatot a logopédiai tevékenység során használható eszközök, irodalom felkutatásában és azok használatában.

Tartalom

Szakirodalom, kézikönyvek. Feladatgyűjtemények, logopédiai segédanyagok. Szoftverek, internetes játékok. Fejlesztő- és társasjátékok. Honlapok, blogok.

Kulcsszavak: logopédiai eszköz, szoftver, honlap, blog

Tananyag

A korszerű logopédiai munka feltétele a gazdag logopédiai eszköztár.

A logopédiai tevékenység része a foglalkozásokra történő felkészülés, a szemléltető segédanyagok, a fejlesztő eszközök előkészítése, elkészítése. A beszédhibák korszerű javításához megfelelő segédeszközökre van szükség. Számos módszertani segédanyag már készen kapható. Különösen gazdag a pöszeség kezelésében használható segédanyagok száma.

Logopédiai eszköz akusztikus differenciáláshoz

 

Más beszédhibák (afázia, dadogás) esetében kevesebb a készen kapható segédanyagok száma.

A logopédus folyamatosan gazdagítja az eszköztárát saját készítésű eszközökkel. Ennek alapanyagát saját gyűjtésű képek, fényképek, rajzok, ábrák, szó-, mondat- és szövegrészletek, versek, mondókák, videó- és hanganyagok és játékok képezik. A terápiás eszköz igényesen elkészített, esztétikus, színes, kifejező. Csak így keltheti fel a gyermek, kliens figyelmét és csak ezzel az eszközzel érhető el a fejlesztés célja.

Logopédiai eszköz rögzítéshez

 

A terápiás eszköz megválasztásakor számos tényezőt érdemes figyelembe venni: a beszédhibát, a gyermek, kliens életkorát, nemét, a terápia célját. Érdemes olyan eszközt, segédanyagot választani, ami kifejezetten a logopédusnak tetszik, mert ő fogja éveken keresztül használni és akkor használja rendszeresen, ha számára folyamatosan pozitív élmény az eszköz használata.

Tekintse meg a képtárban található eszköztárat! Vajon milyen logopédiai feladat végezhető ezekkel?

A képanyag elkészítésénél érdemes kétoldalas, színes kartont használni. A szabályos négyzetekre (pl. 5x5 cm) vágott alapanyag előre elkészíthető. Ha a ráragasztandó képanyagot matt öntapadó papírra nyomtatjuk, a sarkok nem fognak felválni, mint a papírragasztóval ragasztott képek sarkai és tartós, akár több éven keresztül is használható oktatási segédanyagot kapunk.

Az eszközök többféle szempont szerint rendezhetők. A pösze képanyag betűrendben, vagy tematizálva (pl. szerkezetek, mondatgyakorlatok). A tároló többféle anyagból is készíthető (pl, műanyag dobozok, papírdoboz, cipős doboz, mappák). Az alapanyag beszerzésnél fontos szempont legyen a megfelelő méret, valamint az is, hogy tartós, könnyen hordozható legyen. A formát illetően az is fontos, hogy a képek a tárolóból könnyen kikereshetőek legyenek.

A különböző beszéd-rendellenességek terápiájának eszközigényéről itt olvashat a következő szakmai anyagban.