Skip navigation

Irodalom

Fehérné Kovács Zsuzsa (2001): Beszédben akadályozottság. In: Mesterházi Zsuzsa (szerk.): Gyógypedagógiai Lexikon. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola, Budapest.

Fehérné Kovács Zsuzsa (2013): A logopédiai tevékenység tartalmi dominanciáinak változása a hang-, beszéd- és nyelvi zavarok gyógypedagógiája területén. Gyógypedagógiai Szemle, Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére.

Őrley Zita (2013): A franciaországi logopédusképzés és ellátórendszer sajátosságai. Elektronikus letöltés: http://www.beszedjavito.hu/a-franciaorszagi-logopeduskepzes-es-ellatorendszer-sajatossagai-orley-zita-irasa Letöltés ideje: 2015. április 25.

Salné (szerk. 2004): Logopédia. Sulinova, Pilisborosjenő. Elektronikus letöltés: http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/logopedia_w2.pdf) Letöltés ideje: 2015. április 25.

Sándor Attila (2014): Logopédiai gyakorlat a Hétszínvirág Óvodában. Elektronikus letöltés: http://kistelekjárás.hu/index.php?module=cikk&id=3075 Letöltés ideje: 2015. április 25.

Schmidtné Balás Eszter (2004): Képes könyv a dadogásról és más dolgokról. Közhasznú Alapítvány a Dadogókért, Budapest.

Az alapképzési szakok képzési és kimeneti követelményei. Elektronikus letöltés: file:///C:/Users/Oktato-4/Downloads/alapkepzesi_szakok_kkk_101117%20(2).pdf Letöltés ideje: 2015. április 25.

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről. Elektronikus letöltés: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM Letöltés ideje: 2015. február 13.

Council For Expectional (2003): Children. What Every Special Educator Must Know. Ethic, Standars, and Guidelines for Special Educators. (Fifth Edition.) Arlington, USA. Elektronikus letöltés: http://departments.weber.edu/specialed/Red_book_5th_edition.pdf Letöltés ideje: 2015. január 14.

Wikipédia: Logopédia. Elektronikus elérhetőség: https://hu.wikipedia.org/wiki/Logop%C3%A9dia Letöltés ideje: 2015. január 15.