Skip navigation

11. lecke A tudásbővítés lehetőségei, színterei

Célkitűzés

A hallgató ismerje meg a többciklusú képzést, a bolognai folyamatot. Szerezzen ismereteket a gyógypedagógusok, elsősorban a logopédusok számára meghirdetett tudásbővítési lehetőségekről, mesterszakokról, továbbképzésekről, szerezzen ismeretet a képzések főbb céljairól.

Tartalom 

A többciklusú képzésről. Mesterképzések. Szakirányú továbbképzések. Továbbképzések. Tanfolyamok.

Kulcsszavak: egész életen át tartó tanulás, többciklusú képzés, bolognai folyamat, MA képzés

 

Tananyag

A piacgazdaság folyamatos fejlődésének köszönhetően a munkavállalók korszerű szakképzettsége, illetve a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakmai felkészültsége napjainkra elengedhetetlenné vált. A versenyképesség megőrzésének alapvető feltétele a folyamatos fejlődés, tanulás, megújulás. Az oktatás területén is folyamatos változásnak kell megfelelni. A gyógypedagógusok korábban megszerzett tudása, ismerete az évek során elévül, elkerülhetetlenné válik az állandó, egész életen át tartó tanulás. Ebben a leckében a gyógypedagógusok, logopédusok tudásbővítéséről, módszertani megújulási lehetőségeiről olvashat.