Skip navigation

Irodalomjegyzék

A bolognai folyamat az Európai Felsőoktatási Térség kialakítása. Elektronikus elérhetőség: http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11088_hu.htm Letöltés ideje: 2015. január 11.

Élethosszig tartó tanulás. Elektronikus elérhetőség: http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89lethosszig_tart%C3%B3_tanul%C3%A1s Letöltés ideje: 2015. január 11.

Felvi.hu: Szakleírás, gyógypedagógia. Elektronikus elérhetőség: http://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szakleirasok/szakleiras_konkret?szak_id=34&kepzes=B Letöltés ideje: 2015. január 11.

Felvi.hu: A képzési szintek. Elektronikus elérhetőség: http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/a_magyar_felsooktatas/Kepzesi_szintek Letöltés ideje: 2015. január 12.

Gordosné Szabó Anna (2010): 110 éves a gyógypedagógus-képzés Magyarországon. 4. sz. Elektronikus letöltés: http://www.prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=102&jid=34&jaid=504 Letöltés ideje: 2015. január 11.

Gőbel Orsolya: Ha Huba Varázsjátékokat játszhatna… A Szocioemocionális Pedagógiai Terápia (SZPT) a gyakorlatban. Elektronikus elérhetőség: http://www.gobelorsolya.hu/publikaciok/2008/04/27/ha_huba_varazsjatekotat_jatszhatna/ Letöltés ideje: 2015. január 12.