Skip navigation

5.4.6. A gyakorlati dokumentáció

Nappali tagozaton a gyakorlathoz a következő dokumentációk elkészítése, felhasználása kitöltése szükséges:

 

Fogadó nyilatkozat

A hallgatót fogadó intézmény, szervezet nyilatkozata arról, hogy a hallgatót a Gyógypedagógiai gyakorlat 4. teljesítése céljából fogadja és tudomásul veszi, hogy az egyetem az önkéntes tevékenységek keretében végzett hallgatói gyakorlat finanszírozását nem tudja vállalni.

 

Igazolás, értékelés

Az Igazolás, értékelés a fogadó intézmény, szervezet által hitelesített dokumentum, mely igazolja a hallgató részvételét a gyakorlaton a gyakorlat érdemjegyét is ezen tünteti fel az Intézet gyakorlati oktatója.

 

Prezentáció

10-15 diából összeállított prezentáció, mely alapján a hallgató 10 percben bemutatja a fogadó intézményt, szervezetet gyakorlaton végzett munkát és az ott szerzett tapasztalatokat.

 

Levelező tagozaton a gyakorlathoz a következő dokumentációk elkészítése, felhasználása kitöltése szükséges:

 

Gyakorlati és hospitálási napló megnyitása

A hallgató a hospitálási naplóját a Gyakorlati és hospitálási napló megnyitása dokumentummal nyitja meg, mely tartalmazza a gyakorlóhely és gyakorlatvezetőhöz kapcsolódó fontos adatokat.

 

Hospitálási napló

A gyakorlatvezető vagy hallgatótárs által tartott, a hallgató által megfigyelt órák jegyzeteit, továbbá a hospitáláshoz kapott egyéb szempontok által megfigyelt eseményeket tartalmazza.

 

Tanítási tervezet

A hallgató által készített tervezet, mely tartalmazza az általa tartandó óra minden lépésre tartozó információkat.

 

Gyógypedagógiai vélemény

Egy gyermekről készített gyógypedagógiai vélemény a megadott szempontok alapján, kiemelten elemezve a beszéd és kommunikáció területét. Ehhez kapcsolódóan a hallgató logopédiai diagnosztikai eljárást lefolytat, melynek eredményeit szakszerű elemzése és összefoglalva megjelenít a véleményben. A vizsgálat dokumentációja a vélemény mellékletét képezi. Elvárás, hogy a hallgató legyen képes a gyógypedagógiai, logopédiai terminológia szakszerű alkalmazására.

 

Önreflexió, reflexió

Szóbeli önreflexió a megadott szempontok alapján a hallgató által tartott tanítási órák végén.

 

Igazolás, értékelés

Az Igazolás, értékelés a gyakorlatvezető által kitöltött, a partnerintézmény által hitelesített dokumentum, mely igazolja a hallgató részvételét a gyakorlaton és rövid írásos összefoglalója és értékelése a hallgató teljesítményének. A gyakorlat érdemjegyét is ezen tünteti fel az Intézet gyakorlati oktatója.