Skip navigation

9.5. Esetismertetés

A gyakorlatok során az esetismertetés egy anamnézissel és logopédiai vizsgálati anyaggal kiegészített gyógypedagógiai vélemény. Az esetismertetés végén összegezzük a jelen állapotot és a vizsgálat eredményei alapján kiegészítjük a jövőre vonatkozó megállapításokkal.

 

 Logopédiai vizsgálóeljárások

 

Részei a következők (Rosta, 2006 alapján):

 1. Általános információk
 2. Megjelenés, szomatikus jellemzők
 3. Magatartás, viselkedés
 4. Mozgásállapot     - nagymozgások
                              - finommozgások
 1. Értelmi képességek
 2. Kommunikáció, beszéd
 3. Játéktevékenység
 4. Önkiszolgálás
 5. Szociabilitás
 6. Összegzés