Skip navigation

11.1.1. Alapképzés

Az első képzési ciklus az alapképzés (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA: Bachelor of Arts, BSc: Bachelor of Sciences), mely (alapképzési szaktól függően) 6–8 féléves. Az alapképzés csak egyszakos, az oklevél megszerzésével alapfokozat és egy, az adott szaknak megfelelő szakképzettség szerezhető.

Az alapfokozatot nyújtó első képzési ciklus a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai ismereteket ad, az elhelyezkedéshez jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít, egyúttal megfelelő elméleti alapozást is nyújt az adott szakterületen a tanulmányok folytatásához, a mesterfokozat megszerzéséhez.

Az alapfokozattal rendelkező gyógypedagógus szakemberek feladata a fogyatékos, sérült, akadályozott gyerekek fiatalok és felnőttek képességfejlesztésében, funkciózavaraik korrekciójában, életviteli nehézségeik kezelésében, rehabilitációjukban való segítségnyújtás. Nevelési és oktatói, gyógypedagógiai fejlesztőmunkát végeznek a választott szakiránynak megfelelő különböző fogyatékos, sérült csoportokban, részt vesznek társadalmi integrációjukban. Súlyosabb fogyatékosságok, sérülések esetén megszervezik a rászorulók további szakszerű ellátását. A fejlesztésük alatt álló személyek családjával együttműködés kialakítására törekszenek. Ellátják a sérültek érdekképviseletét. A képzés során választható szakirányok: autizmus spektrum pedagógiája szakirány, értelmileg akadályozottak pedagógiája, hallássérültek pedagógiája, látássérültek pedagógiája, logopédia, pszichopedagógia, szomatopedagógia, tanulásban akadályozottak pedagógiája.

(Forrás:http://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szakleirasok/szakleiras_konkret?szak_id=34&kepzes=B)

A bolognai folyamatról érdekességet itt olvashat.