Skip navigation

Irodalomjegyzék

Máténé Homoki Tünde (2011): A gyógypedagógiai gyakorlatok kézikönyve. SZTE JGYPK, Gyógypedagógus-képző Intézet, Szeged. Elektronikus letöltés: http://www.jgypk.u-szeged.hu/tamopb/download/tananyag/A_gyogypedagogiai_gyakorlatok_kezikonyve.pdf Letöltés ideje: 2014. április 22.

Máténé Homoki Tünde (2015): Saját képzőhely gyakorlatának részletes írásbeli bemutatása, elemzése. SZTE JGYPK, Gyógypedagógus-képző Intézet, Szeged.

Tantárgyi programok, tantárgyleírások. (2011) In: Gyógypedagógus alapszak akkreditációs anyag. SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet, Szeged.

Útmutató logopédia szakirányú gyógypedagógus-hallgatók szakterületi féléves gyakorlatához és zárófoglalkozásához. SZTE JGYPK, Gyógypedagógus-képző Intézet, Szeged.

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelmények. Gyógypedagógiai alapszak. Elektronikus letöltés: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600015.OM Letöltés ideje: 2015. március 22.