Skip navigation

9.1. Gyakorlati és hospitálási napló

A hallgató valamennyi gyógypedagógiai gyakorlatról gyakorlati naplót vezet, melyben rögzíti hospitálásainak megfigyeléseit. A hospitálás a gyógypedagógiai tevékenység és a kliensek megfigyelése a partnerintézményekben. A hospitálási naplót a formai követelményeknek megfelelően szükséges vezetni.

A gyakorlati és hospitálási napló megnyitásához szükséges dokumentumot itt tekintheti meg!

A hospitálások dokumentálása során a következő tartalmi elemeket célszerű figyelembe venni, melyek az alattuk látható szempontok alapján írhatóak le.