Skip navigation

Önellenőrző kérdések

Kérdés

  1. Miért fontos, hogy ismerje a gyakorlatban szereplő résztvevők feladatait?
  2. Hol találja meg az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet Partnerintézményeinek listáját?
  3. Ki lehet gyakorlatvezető logopédus?

Feladat

1. Tekintse meg az alábbi, SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézetről készült felvételt! Hasonlítsa össze az interjúalanyok vélekedését a gyakorlatorientált gyógypedagógus-képzésről!

2. Olvassa el Lesznyák Márta cikkét A mentortanár szerepe a szakmai szocializációban és feladatai címmel! Gyűjtse össze, hogy a cikk alapján milyen hozzáállásra számíthat a gyakorlatvezetőtől!

3. Olvassa el az alábbi cikket, melyben dr. Varga Imre nyilatkozik a szegedi gyógypedagógus képzés első három évének tapasztalatairól! A Tanár Úr miért tartja fontosnak a gyakorlatok szerepét a képzésben?