Skip navigation

10.2. Feladatgyűjtemények, logopédiai segédanyagok

Az alábbiakban a logopédiában használható feladatgyűjtemények és logopédiai segédanyagok egy részét foglaljuk össze. A készen kapható feladatlapok, munkafüzetek segíthetik a foglalkozásokra történő felkészülést, a gyakorlatok elméleti megalapozását, a foglalkozások feladatainak, eszközeinek az összeállítását. A tananyagban nem célunk minden szakirodalom megadása, a hallgató saját érdeklődési körének és tanulmányainak megfelelően bővítse a gyűjteményt!

Ambrus Noémi, Gulyás Gabriella (2011): Hangadó - Foglalkoztató füzet az S, Zs, Cs hangok gyakorlásához. Csicsergő Kiadó, Budapest.

Az alábbi oldalon belelapozhat a könyvbe.

Ambrus Noémi, Gulyás Gabriella (2011): Hangadó - Foglalkoztató füzet a Sz, Z, C hangok gyakorlásához. Csicsergő Kiadó, Budapest.

Az alábbi oldalon belelapozhat a könyvbe.

Ambrus Noémi, Gulyás Gabriella (2014): Hangadó - Foglalkoztató füzet a Ty, Gy, Ny hangok gyakorlásához. Csicsergő Kiadó, Budapest.

Az alábbi oldalon belelapozhat a könyvbe. 

Ambrus Noémi, Németh Brigitta (2013): Csodatölcsér. Csicsergő Kiadó, Budapest.

Az alábbi oldalon belelapozhat a könyvbe.

Bittera Tiborné és Juhász Ágnes (2005): Én is tudok beszélni 1. Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest.

Borsosné Horváth Eszter, Vígvári Józsefné (2014): Hang - Játék - Tár Komplex beszéd- és nyelvfejlesztő program 3-7 éveseknek, részképességzavarral küzdő gyermekeknek is. Novum Kiadó, Budapest.

Bozsikné Vig Marianna, Tariné Beregi Judit és Gonda Szilvia (2009, szerk.): Fejlesztő tervek gyűjteménye 1-2. BAZ Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, Miskolc. 

Csabay Katalin: (2004): Lexi Tankönyvcsalád. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Csobothné Hegedűs Mária (2009): Feladatgyűjtemény az anyanyelvi gondolkodás fejlesztésére. Székesfehérvár

Csonkáné Polgárdi Veronika (2003): Számolás 1. Logopédiai kiadó, Budapest.

Dékány Judit, Krasznár Jánosné, Korompai Istvánné és Szekeres Zsuzsa (2006): Gyakorlófüzet a sziszegő hangok tanításához. Logopédia Kiadó, Budapest.

Dékány Judit, Krasznár Jánosné, Korompai Istvánné és Szekeres Zsuzsa  (2010): Gyakorlófüzet az r, l hangok tanításához. Logopédia Kiadó, Budapest.

Feketéné Gacsó Mária (2005): Szemléltető segédanyag a pöszeség javításához - Szógyűjtemény + Képgyűjtemény. Logopédia Kiadó, Budapest.

Gali Anita (2013): Figyelem! Szépen beszélek! 1-7. Képességfejlesztő feladatok a pöszeség terápiájához. Barcs.

Letölthető segédanyagot itt talál.

Gósy Mária (2005): A beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése iskoláskorban. Szülők számára. Nikol Kkt., Budapest.

Gósy Mária (2009): A beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése óvodáskorban. Nikol Kkt., Budapest.

Huba Judit (2014): Logopédiai mesék. Ciceró Könyvstúdió, Budapest.

Jakabosné Kovács Judit (2009): Kerekítő. Ölbeli játékok, mondókák. Naphegy Kiadó Kft, Budapest.

Az alábbi oldalon belelapozhat a könyvbe.

Jenei Gábor (2001): A hangok birodalma. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Juhász Ágnes (2007, szerk.): Logopédiai vizsgálatok kézikönyve. Új Múzsa Kiadó, Budapest.

 

Kaprinay Éva és Szekeres Zsuzsa (2010): Társasjáték az r és l hang gyakorlásához. Logopédia Kiadó, Budapest.

Kaprinay Éva és Szekeres Zsuzsa (2010): Társasjáték az sz, z, c, s zs és cs hang gyakorlásához. Logopédia Kiadó, Budapest.

Kiss Andrea (2014): Szöveggyűjtemény beszédtechnikát tanulóknak. Beszédgyógyítás Bt.Budapest.

Korompai Istvánné (2005): Cserebere 1-4. Logopédia Kiadó, Budapest

Kovács Jolán (2014): Légző ábécé. Pont Kiadó, Budapest.

Kuncz Eszter (2007): A Meixner-féle szókincs-, szótanulás-vizsgálat bemutatása, alkalmazásának lehetőségei. Fogyatékos személyek esélyegyenlőségéért Közalapítvány, Budapest.

Laczik, Gereben, Vinczéné Bíró Etelka (2011): Én is tudok beszélni 3. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

László M. Ágnes (2009): Beszédértés letölthető hanganyaggal. FIMOTA füzetek, Budapest.

László M. Ágnes (2011): Beszédészlelés (CD melléklettel). FIMOTA füzetek, Budapest.

László M. Ágnes (2013): Auditív észlelés letölthető hanganyaggal. FIMOTA füzetek, Budapest.

Meixner Ildikó (2004): Játékház. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

A teljes könyvbe itt belelapozhat.

Tekintse meg a tankönyvcsaládról szóló filmet!

Nyulász Péter (2005): Zsubatta – Beszédfejlesztő mondókáskönyv. Móra Kiadó, Budapest.

Schwalmné Navratil Katalin (2008): Kis beszédbarát. Novum Kft. Szeged.

Sósné Pintye Mária, Fehérné Kovács Zsuzsa (2010): Játsszunk beszédet! Central Médiacsoport Zrt., Budapest.

Szautner Jánosné Szigeti Gizella (2006): A tanulási zavarok korrekciója kisiskolásoknak I-IV. Marketing Műhely.

Thoroczkay Miklósné (2010): Lazán perdülj! Útmutató az R hangzó kialakításához. Logopédia Kiadó, Budapest.

 

Toroczkay Miklósné (2003, szerk.): Hangfejlesztés, beszédtechnika. Módszertani segédkönyv. Kőbányai Logopédiai Munkaközösség.

Tóth Erika Katalin (2008): Szó-beszéd. Móra Könyvkiadó.

Ványi Ágnes (2012): Hangfestő mesék. Herman Ottó Általános Iskola és Budaörsi Logopédiai Intézet.

Ványi Ágnes (2014): Hangulatmesék. Mobil Logopédiai Stúdió, Budapest.

Vargáné Mező Lilla (2008, szerk.): Fókuszban az egyén. Hogyan készítsünk egyéni fejlesztési tervet? Fogyatékos személyek esélyegyenlőségéért Közalapítvány, Budapest.

Vinczéné Bíró Etelka (2007): Képes beszédlottó. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Vinczéné Bíró Etelka (2009): Én is tudok beszélni 2. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest.

Zakariás Lilla és Őrley Zita (2014): Beszédtéma. Munkafüzet afáziás személyek számára. Oriold és Társai Kft, Budapest.