Skip navigation

9.6. Egyéni fejlesztési terv

Az egyéni fejlesztési terv egy tervezési folyamat, mely tartalmazza a kiindulási helyzetképet, a célt, a végrehajtó személy nevét, a helyet, az időt, a megvalósítás tervét és az alkalmazott módszereket. Konkrét, mérhető és rövid idő alatt elérhető célokra bontja le a távlati fejlesztési célokat. A tervben tehát reálisan megfogalmazott fejlesztési célokat kell rögzíteni, ahol a végrehajtásért felelős személy neve is minden esetben szerepel. Az egyéni fejlesztési terv készítésekor alkalmazkodni kell a gyermek, tanuló életkorához, életviteléhez. Funkciója a segítségnyújtás tervezése, koordinálása és ellenőrzése (Soós Jánosné, 2008).

Az egyéni fejlesztési terv a következő részekből áll:

 • a tanuló neve, évfolyama,
 • a sajátos nevelési igény típusa – súlyossági foka,
 • az anamnesztikus adatok,
 • a Szakértői bizottság szakvéleményében foglalt státus, diagnózis, fejlesztési javaslatok,
 • a pedagógus saját megfigyelésein, felmérésein alapuló státus, egyéb szakemberek megfigyelésein, felmérésein alapuló vélemény
 • a fejlesztés célkitűzései,
 • a fejlesztés területei (ezen belül területenként: cél, feladatok, módszer, eljárás, eszköz),
 • a fejlesztés értékelésének szempontjai,
 • a hatások és változások megállapításának módja, gyakorisága, dokumentálása,
 • a fejlesztés megvalósulásának keretei (tanórai keretek között vagy tanórán, kívül, egyéni, kiscsoportos formában)
 • a fejlesztő foglalkozások gyakorisága, időtartama,
 • a foglalkozásokon alkalmazott módszerek, eszközök, eljárások,
 • a kiegészítő egyéb szolgáltatások jelzése (pl. logopédia, gyógytestnevelés, pszichológiai terápia stb.)