Skip navigation

Teszt

Igaz-Hamis kérdés

  1. Jelölje, hogy igaz-e az állítás!

Kérdés 1

A logopédiai terepgyakorlatok célja többek között, hogy a hallgató ismerje meg a logopédiai tervezés helyi dokumentumait, gyűjtsön tapasztalatokat a logopédiai team együttműködéséről, a szülőkkel és egyéb szakemberekkel való kapcsolattartás és együttműködés lehetőségeiről és módjáról.

Kérdés 2

Logopédia szakirányon a mikrocsoportos formában szerveződő gyakorlaton egyszerre 4-5 hallgató vesz részt.

Kérdés 3

A gyakorlatok érdemjegyét a gyakorlatvezető logopédus határozza meg.

Kérdés 4

Önreflexiós feladatok először a Gyógypedagógiai gyakorlat 3.-hoz kapcsolódva jelennek meg.

Kérdés 5

A Zárófoglalkozás értékelése részét képezi az oklevél minősítésének.

Kérdés 6

A gyakorlatok során a hallgató logopédiai diagnosztikai tevékenységet nem folytathat.

Kérdés 7

A logopédiai gyakorlatokhoz kapcsolódó beadandó Gyakorlati és hospitálási naplóban elvárás, hogy a hallgató legyen képes a gyógypedagógiai, logopédiai terminológia szakszerű alkalmazására.

Szókitöltős teszt

2. Egészítse ki a mondatot!

Az igazolás, értékelés a   /  által kitöltött, a partnerintézmény által   dokumentum, mely   a hallgató részvételét a gyakorlaton és rövid írásos összefoglalója és   a hallgató teljesítményének. A gyakorlat érdemjegyét is ezen tünteti fel az Intézet  .

Enable JavaScript