Skip navigation

Önellenőrző kérdések

Kérdés

  1. Jellemezze a korszerű logopédiai munka eszköztárát!
  2. Melyek a leggyakrabban használt logopédiai szoftverek?
  3. Melyek azok a szoftverek, melyek a diszlexiás tanuló terápiájában alkalmazhatóak?
  4. Melyek azok a szoftverek, melyek a pöszeterápia során alkalmazhatóak?

Feladat

1. Tematizálja a szakirodalmat a következő szempontok szerint!

Életkor szerint:

korai gyermekkor

 

óvodáskor

 

iskoláskori

 

felnőtt

 

A terápia fajtája szerint:

Nyelvi késés terápia

 

Hangképzési zavarok terápia

 

Rezonanciazavarok terápia

 

Beszédfolyamatossági zavarok terápia

 

Artikulációs zavarok terápia

 

Beszédmozgászavarok terápia

 

Auditív feldolgozási zavarok terápia

 

Beszélt nyelvi zavarok terápia

 

Írott nyelvi zavarok terápia

 

2. Bővítse az irodalomjegyzéket! Használja a következő forrásokat!

Betűbazár

Krasznár és Fiai Könyvesbolt

Logopédia Kiadó

3. Tekintse meg a következő kisfilmet! Jellemezze a szakember által használt logopédiai képanyagot!

4. Olvassa el a következő cikkeket! Foglalja össze, az informatikai eszközök alkalmazási lehetőségeit a logopédiában!

Balogh Péterné: Az olvasási képesség fejlesztése számítógéppel.

Szabóné Vékony Andrea: Az informatika alkalmazása a logopédiai gyakorlatban.

Bicsákné Némethy Terézia: A számítógép alkalmazása a gyógypedagógiai ellátásban – Esettanulmányok.

5. Töltse le a Szépen beszélek című honlapon lévő, szabadon felhasználható játék valamelyikét. Milyen képességek fejlesztésében alkalmazható?