Skip navigation

5.6. Szakterületi féléves gyakorlat logopédia szakirányon

Az egyéni gyakorlat célja, hogy lehetővé tegye a korábbi elméleti és gyakorlati tanegységek során elsajátított ismeretek intenzív gyakorlati alkalmazását és integrálását, és ennek révén a gyógypedagógus pályához szükséges gyakorlati kompetenciák sikeres kialakítását. Az összefüggő gyakorlat elősegíti a személyiség formálódását a hatékony terápiás munka érdekében.

 

A hallgató az összefüggő időszak alatt bekapcsolódik az intézmény egész életébe, megismeri a logopédiai munka teljes folyamatát az intézményi dokumentációtól kezdve a szakemberekkel és szülőkkel való kapcsolattartáson át, az adott intézményre jellemző eljárások megismerésével együtt. A hallgató a gyakorlat végén a Zárófoglalkozáson ad számot a megszerzett gyakorlati tudásáról, a gyakorlaton szerzett tapasztalatokat Portfóliójában állítja össze a megadott szempontok alapján.