Skip navigation

5.4.2. A gyakorlat tartalma

Nappali tagozaton egyéni, önkéntes hallgatói munka a szakiránynak megfelelő gyakorlati terepen. A hallgató megismeri a fogadó szervezet dokumentumait. Aktívan közreműködik a foglalkozásokon (előkészítés, lebonyolítás, a feltételek biztosítása) és a foglalkozások szünetében adódó teendőkben, illetve az intézmény logopédiai munkájába való bekapcsolódás. A team tagjaival (szakemberek, családtagok) való aktív kapcsolattartás. A gyakorlat folyamatos dokumentálása, pedagógiai napló vezetése.

 

Levelező tagozaton a Szakirányú összefüggő gyakorlattal tömbösített formában a gyakorlat tartalma az intézmény helyi dokumentumainak megismerése. A gyermekek/kliensek egyéni pedagógiai dokumentációjának áttekintése. Bemutató órák megfigyelése, elemzése (gyakorlatvezető logopédus tevékenysége, kompetenciái; terápiás eljárások, a tanulók egyéni sajátosságai, a differenciálás eljárásai, eszközei). Önálló tanítási órák/foglalkozások részletes tervezése, szervezése, vezetése, az ehhez szükséges eszközök elkészítése. A terápiás folyamat irányítása és értékelése, általános és specifikus módszerek, eszközök alkalmazása. A foglalkozás tervezetek és a megtartott foglalkozások elemzése, önelemzés. Egy logopédiai diagnosztikai vizsgálat elvégzése és gyógypedagógiai vélemény készítése a gyakorlóhelyen szokásos módon egy gyermekről. A gyakorlat folyamatos dokumentálása, pedagógiai napló vezetése.