Skip navigation

5.5.2. A gyakorlat tartalma

Nappali tagozaton az intézmény helyi szervezeti és pedagógiai dokumentumainak és a helyi sajátosságok megismerése és elemzése. A gyermekek/kliensek egyéni pedagógiai, logopédiai dokumentációjának, szakértői véleményének áttekintése és elemzése. Bemutató és terápiás órák megfigyelése, elemzése a megadott szempontok alapján. Logopédiai foglalkozásokon kívüli, terápiás és egyéb foglalkozások megtekintése.

 

Logopédiai diagnosztikára épülő esetismertetés készítése egy gyermekről a gyakorlóhelyen szokásos módon. A tanulási folyamat irányítása és értékelése, általános és specifikus módszerek, eszközök megfigyelése, elemzése. Önálló tanítási órák részletes tervezése, szervezése, vezetése, az ehhez szükséges eszközök elkészítése. A tanulási folyamat irányítása és értékelése, általános és specifikus módszerek, eszközök alkalmazása. A foglalkozástervezetek és a megtartott foglalkozások elemzése. A gyakorlat folyamatos dokumentálása, pedagógiai napló vezetése. A szakemberekkel és a szülőkkel való kapcsolattartás megfigyelése.

 

Levelező tagozaton lásd a Gyógypedagógiai gyakorlat 4. alatt.