Skip navigation

Irodalomjegyzék

Falus Iván és Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. ELTE BTK Neveléstudományi Intézet. Gondolat Kiadói Kör, Budapest.

Hunya Márta (2014): Reflektív pedagógus – reflektív gyakorlat. OFI. Elektronikus letöltés: http://www.ofi.hu/publikacio/reflektiv-pedagogus-reflektiv-gyakorlat Letöltés ideje: 2014. december 13.

Juhász Ágnes (2007, szerk.): Logopédiai vizsgálatok kézikönyve. Logopédia Kiadó, Budapest.

Kis-Tóth Lajos és Komló Csaba (2008): Az elektronikus oktatási portfólió a gyakorlatban. Pedagógusképzés, 3. sz. 63-78.

Magyar Pedagógia: A Magyar Pedagógia publikációs stílusa. Elektronikus elérhetőség: http://www.magyarpedagogia.hu/?pid=50 Letöltés ideje: 2015. január 12.

Máténé Homoki Tünde (2011): A gyógypedagógiai gyakorlatok kézikönyve. Szegedi Tudományegyetem JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet. Szeged. Elektronikus letöltés: http://www.jgypk.uszeged.hu/tamopb/download/tananyag/A_gyogypedagogiai_gyakorlatok_kezikonyve.pdf Letöltés ideje: 2014. november 17. 

Nagyné Réz Ilona (2001): Egyéni fejlesztési tervek gyűjteménye. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar. Budapest. Elektronikus letöltés: http://www.beszed.hu/repository/645.pdf Letöltés ideje: 2014. december 13.

Rosta Katalin (2006): Add a kezed! A mentális fejlődés segítése sajátos nevelési igényű gyermekeknél. Logopédia Kiadó, Budapest.

Soós Jánosné (2008): Az egyéni fejlesztési terv. In: Szerencsés Hajnalka (szerk.): Adaptációs kézikönyv. Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest. Elektronikus letöltés: http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/ovodai_neveles/dokumentumok/adaptacios_kezikonyv.pdf Letöltés ideje: 2014. december 13.

Vargáné Mező Lilla (2008, szerk.): Fókuszban az egyén. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, Budapest. Elektronikus letöltés: http://fszk.hu/wp-content/uploads/Fokuszban.pdf Letöltés ideje: 2015. január 12.