Skip navigation

Összefoglalás

A hallgató megismerhette a Gyógypedagógiai gyakorlatok egymásra épülő rendszerét logopédia szakirányon a SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet képzésében. Megismerte a gyakorlatok előfeltételeit, céljait és tartalmát, követelményeit, dokumentumait és értékelésének szempontjait. Részleteztük a Zárófoglalkozásra történő felkészülés előzményeit és lebonyolításának részleteit.

Feltételezzük, hogy a lecke fejezeteit a számozás sorrendjében dolgozta fel, és a külső hivatkozásokat is elolvasta, használta a lecke végén található irodalomjegyzéket. Válaszoljon a lecke végén található önellenőrző kérdésekre és végezze el a feladatokat! Ha szükséges, térjen vissza arra a fejezetre, amellyel kapcsolatban a tudása még bizonytalan vagy hiányos! Végezze el az önellenőrzést a tesztkérdésekkel!