Skip navigation

5.7. Zárófoglalkozás

Az összefüggő gyakorlat keretein belül nappali és levelező képzésben is kötelező egy Zárófoglalkozás tartása, melyen a hallgató bizottság előtt bizonyítja a gyakorlati felkészültségét. A Zárófoglalkozásra a gyakorlat második felében kerül sor.

A Zárófoglalkozás bizottságának tagjai a hallgató összefüggő gyakorlatának gyakorlatvezető logopédusa, a gyakorlat helyszínét biztosító Partnerintézmény vezetője, vagy helyettese és a Gyógypedagógus-képző Intézet egy oktatója. A Zárófoglalkozás a bizottság 2 tagja jelenlétében megtartható.

A hallgató a Zárófoglalkozás időpontját és helyszínét két héttel korábban jelzi az Intézet gyakorlati oktatójának, mely alapján a gyakorlati oktató kéri fel az Intézet egy oktatóját a Zárófoglalkozás bizottságában való részvételre és az elnöki feladatok ellátására.

A Zárófoglalkozás értékelése a féléves gyakorlat értékelésétől függetlenül, a Zárófoglalkozás bizottsága által történik. A bizottság a hallgató által készített tervezetet követve megfigyeli a hallgató foglalkozását. A Zárófoglalkozást követően közvetlenül a bizottság előtt a hallgató önreflexió keretei között elemzi és értékeli munkáját, melyre a hallgató a gyakorlat Útmutatójában található szempontok alapján készül fel. Az önreflexiót a gyakorlatvezető, az intézmény vezetőjének reflexiója követi, majd az Intézet oktatója zárja. A foglalkozás értékelését a bizottság Jegyzőkönyvben vezeti, közösen egy érdemjeggyel értékelik és azt aláírásukkal hitelesítik. A Zárófoglalkozás értékelése részét képezi az oklevél minősítésének.

A Zárófoglalkozás részletes tanítási tervezetét a hallgatónak teljesen önállóan, a gyakorlatvezető segítsége nélkül kell elkészítenie és 3 példányban nyomtatnia. A hallgató az eszközöket szintén önállóan készíti el a foglalkozásra. A gyakorlatvezető logopédus a tanítás előtt egy héttel közli a hallgatóval az óra anyagát.