Skip navigation

5.4.4. A gyakorlat értékelése

Nappali tagozaton a gyakorlati oktató és hallgatótársak jelenlétében történő 10 perces szóbeli prezentáció és a beadott írásos anyag együttes értékelése alapján ötfokozatú gyakorlati jeggyel zárul.

 

Levelező tagozaton a gyakorlat ötfokozatú gyakorlati jeggyel zárul, melyre a gyakorlatvezető tesz javaslatot és a gyakorlatot Igazoló és értékelőlapon rögzít. Minősítését az Értékelőtáblázat szempontjai szerinti pontozással támasztja alá. A gyakorlati jegy etr-ben való rögzítésének feltétele az előírt beadandó gyakorlati dokumentáció szakmai megfelelése és igényes formai kivitelezése, amit Intézetünk gyakorlati oktatója ellenőriz és minősít az adott szempont szerint.