Skip navigation

5.5.3. Követelmények

Nappali tagozaton a gyakorlatról készített hospitálási napló folyamatos, áttekinthető, rendezett és szakszerűségre törekvő vezetése és leadása a gyakorlati oktató részére a meghatározott időpontig.

 

A gyakorlat során 4 teljes óra önálló tervezése és eredményes megtartása, erre vonatkozóan legalább 2 db részletes tanítási tervezet leadása, a többi óra bő óravázlat alapján történő levezetése. A tanításhoz szükséges eszközök készítése. A hallgató az eredményes önálló tanítás érdekében a gyakorlatvezető útmutatásához, követelményeihez alkalmazkodik, a határidőket betartja. Egy gyermekről/kliensről logopédiai diagnosztikára épülő (felvétel és kiértékelés) esetismertetés készítése. A hallgatónak a tanítási tervezeteket a gyakorlatvezető logopédus által meghatározott időpontig be kell mutatnia, legkésőbb a tervezett foglalkozás előtt 2 nappal, illetve a gyakorlati oktató e-mail címére is elküldeni.

 

A gyakorlati oktató által tartott előzetes konzultáción való részvétel kötelező.

 

Levelező tagozaton lásd a Gyógypedagógiai gyakorlat 4. alatt.