Skip navigation

Teszt

Szókitöltős teszt

  1. Sorolja fel, hogy a fogyatékos személyek ellátásában milyen tevékenységekre felkészült a diplomás gyógypedagógus szakember Mesterházi definíciója alapján! (6 db)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Enable JavaScript

Szókitöltős teszt

2. Egészítse ki a mondatot!

„A szakmai gyakorlat célja az általános tanári és a konkrét szakterületi szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlati ismeretek és kompetenciák , a világával való ismerkedés azért, hogy a hallgatók későbbi munkájuk érdekében alapjártasságot szerezzenek a és , illetve folyamatok , és ” (SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, 3. sz. melléklet, 2§(1)).

Enable JavaScript